Meni Zapri

ORGANI ROKOMETNEGA KLUBA RAČE

Predsednica: Alenka Rižner – Šibila

Podpredsednik: Tomaž Plečko

Sekretar: Alenka Rižner Šibila

Blagajnik: Alenka Rižner Šibila


Upravni odbor:

 • Alenka Rižner – Šibila – predsednica
 • Tomaž Plečko – podpredsednik
 • Marina Gril – član
 • Klemen Hameršek – član
 • Leonida Klemenčič – član


Disciplinska komisija:

 • Rebeka Zel – predsednica
 • Klementina Otič – član
 • Barbara Selinšek – član


Nadzorni odbor:

 • Jožica Gradišnik – predsednica
 • Anja Finžgar – članica
 • Patricia Rojko – članica

Organi kluba so bili izvoljeni na volilnem zboru članov 28.02.2019.